top of page

בספר חמישה פרקים המכונסים בשני כרכים

כותרות חמשת פרקי הספר


כרך א'


פרק א.
המילואים מראש השנה עד ערב יום הכיפורים

מ-23/09/1973 עד 05/10/1973 ........... עמודים 46-99
פרק ב.
בשעה 13:55 , פרצה לפתע, מלחמת יום הכיפורים

יום שבת, 6 באוקטובר 1973 ......... עמודים 101-212

כרך ב'


פרק ג.
היום השני למלחמת יום הכיפורים

יום ראשון, 7 באוקטובר 1973 (לפני הצהרים)...................................... עמודים 14-121
פרק ד.
היום השלישי למלחמת יום הכפורים

יום שני, 8 באוקטובר 1973 ........... עמודים 126-177
פרק ה.
היום הרביעי למלחמת יום הכפורים

יום שלישי, 9 באוקטובר 1973 ..... עמודים 182-255

בספר חמישה פרקים המכונסים בשני כרכים
כותרות חמשת פרקי הספר


כרך א'


פרק א.
המילואים מראש השנה עד ערב יום הכיפורים

מ-23/09/1973 עד 05/10/1973 ...................................................................................................... עמודים 46-99
פרק ב.
בשעה 13:55 , פרצה לפתע, מלחמת יום הכיפורים

יום שבת, 6 באוקטובר 1973 ......................................................................................................עמודים 101-212

כרך ב'


פרק ג.
היום השני למלחמת יום הכיפורים

יום ראשון, 7 באוקטובר 1973 (לפני הצהרים)................................................................................עמודים 14-121
פרק ד.
היום השלישי למלחמת יום הכפורים

יום שני, 8 באוקטובר 1973 ........................................................................................................עמודים 126-177
פרק ה.
היום הרביעי למלחמת יום הכפורים

יום שלישי, 9 באוקטובר 1973 ................................................................................................. עמודים 182-255

A24-25_TYP_4083.jpg
A36_37_TYP_4082.jpg

דפים מודגשים - ניתן ללחוץ למעבר לדף מתוך הספר בצירוף קטע סאונד

תוכן העניינים: כרך א'


מבוא והקדמה

 • מבוא

 • מכתב מהצנזור

 • על הספר "שובך יונים", מאת: יוספה אבן שושן

 • דברי אל"מ זְאֵב עֹפֶר, מפקד החטיבה

 • דברי האלוף אָרִיק שָׁרוֹן / דברי רב אלוף חַיִּים בַּר-לֵב

 • דברי מפקד חיל האוויר, האלוף בני פלד

 • גִּדְעוֹן לֵב-אֲרִי, "הַטּוּר הַשְּׁבוּעִי" / הסופר דָּוִיד גְּרוֹסְמַן

 • חַיִּים הֶרְצוֹג, הנשיא הרביעי של מדינת ישראל 

 • שיחה עם חייל במתקן בזכרון יעקב שבו שהו החוזרים מהשבי 

 • מֵאִירְקֶ'ה וִיזֶל, מפקד מעוז "פּוּרְקָן"

 • המַגָ"ד סא"ל אָמִיר רְאוּבֵנִי / הסופר חיים באר / איתן הבר

 • היציאה למילואים במעוזי תעלת סואץ 

 • קצין מצרי: "לא לקחנו שבויים!"

 • מה זה שובך יונים? / סעד א-שאזלי, הרמטכ"ל המצרי

 • המכתב של טלי

 • ילדה: "אמא, מה קרה לאבא?"

 • היומן של דסי / קטע מתוך הצוואה שנכתבה בתוך מעוז "פורקן"

 • יומנו של החייל המצרי מוּחַמַד מַחְמוּד נָאדָא

 • רשימת המעוזים שעל גדות תְּעָלַת סוּאֶץ, מצפון לדרום, ומפקדיהם

 • בדרך לתעלת סואץ / הילד הבדואי באל עריש

 • התדריך בבלוזה - "שובך יונים"

 • מפת "סיריוס"

 • "אם הם יעצבנו אותנו יותר מדי תוך יומיים אנחנו בקהיר"

 • הווילה של סוזי אבן באיסמעיליה

 • שיבוץ האנשים במעוזים

 • אנשי החטיבה הוציאו ציוד מכל הבא ליד

 • "כּוֹנְנוּת אַנְטֶנוֹת"

 • מעוז "פורקן", ביקור המג"ד

 • בעיה בהעברת פצועים בתעלות הַקֶּשֶׁר

 • גורל הפצועים: "לא ידעו להזריק ולהכניס אינפוזיה"

 • ראש השנה, ביקור קצינים בכירים עם המשפחות

 • בית השימוש השני / המצרים חותכים את גדרות התיל

 • הקופסה המסתורית

 • "ישראל כידוע, מקפידה לכבד הסכמים"

 • דיווחים, מודיעין וקצינים מצריים / דוחות התצפית

 • ביקורי קצינים בעלי דרגות גבוהות

 • הרמטכ"ל המצרי: "החלטתי לזכות את קו בר-לב במבט אחרון"

 • אלוף הפיקוד (גּוֹרוֹדִישׁ)

 • האם 6 לוחמים יגנו לבדם על מעוז, מול אלפי המצרים שמולם?

 • לקחו מהם את הבזוקה היחידה!

 • מברק מ"המלאך" (אשרף מרואן)

 • בבוקר יום שישי, יצא ראש המוסד, צבי זמיר ונדון

 • "מחר תפרוץ מלחמה כמו שלסבתא שלי יהיו גלגלים"

 • סא"ל שַׁבְּתַּאי בְּרִיל: "אני גמרתי את הקריירה כי צדקתי!"

מבוא ....................................................................................................................................................

מכתב מהצנזור .....................................................................................................................................

על הספר "שובך יונים", מאת: יוספה אבן שושן .......................................................................................

דברי אל"מ זְאֵב עֹפֶר, מפקד החטיבה .....................................................................................................

דברי האלוף אָרִיק שָׁרוֹן / דברי רב אלוף חַיִּים בַּר-לֵב ...............................................................................

דברי מפקד חיל האוויר, האלוף בני פלד .................................................................................................

גִּדְעוֹן לֵב-אֲרִי, "הַטּוּר הַשְּׁבוּעִי" / הסופר דָּוִיד גְּרוֹסְמַן ................................................................................

חַיִּים הֶרְצוֹג, הנשיא הרביעי של מדינת ישראל .........................................................................................

שיחה עם חייל במתקן בזכרון יעקב שבו שהו החוזרים מהשבי .................................................................

מֵאִירְקֶ'ה וִיזֶל, מפקד מעוז "פּוּרְקָן" .........................................................................................................

המַגָ"ד סא"ל אָמִיר רְאוּבֵנִי / הסופר חיים באר / איתן הבר .........................................................................

היציאה למילואים במעוזי תעלת סואץ ....................................................................................................

קצין מצרי: "לא לקחנו שבויים!"..............................................................................................................

מה זה שובך יונים? / סעד א-שאזלי, הרמטכ"ל המצרי .............................................................................

המכתב של טלי ....................................................................................................................................

ילדה: "אמא, מה קרה לאבא?" ...............................................................................................................

היומן של דסי / קטע מתוך הצוואה שנכתבה בתוך מעוז "פורקן" ...............................................................

יומנו של החייל המצרי מוּחַמַד מַחְמוּד נָאדָא ............................................................................................

רשימת המעוזים שעל גדות תְּעָלַת סוּאֶץ, מצפון לדרום, ומפקדיהם ...........................................................

11

12

13

17

18

18

19

20

20

22

22

23

24

25

26

28

30

32

33

A50-51_TYP_4079.jpg

פרק א'

44

47

49

52

23

23

54

56

57

60

64

70

73

75

76

78

79

81

83

84

85

86

86

86

87

בדרך לתעלת סואץ / הילד הבדואי באל עריש .........................................................................................

התדריך בבלוזה - "שובך יונים" ...............................................................................................................

מפת "סיריוס" ........................................................................................................................................

"אם הם יעצבנו אותנו יותר מדי תוך יומיים אנחנו בקהיר" .........................................................................

הווילה של סוזי אבן באיסמעיליה ............................................................................................................

שיבוץ האנשים במעוזים ........................................................................................................................

אנשי החטיבה הוציאו ציוד מכל הבא ליד ................................................................................................

"כּוֹנְנוּת אַנְטֶנוֹת" ....................................................................................................................................

מעוז "פורקן", ביקור המג"ד ....................................................................................................................

בעיה בהעברת פצועים בתעלות הַקֶּשֶׁר ...................................................................................................

גורל הפצועים: "לא ידעו להזריק ולהכניס אינפוזיה" ................................................................................

ראש השנה, ביקור קצינים בכירים עם המשפחות ....................................................................................

בית השימוש השני / המצרים חותכים את גדרות התיל .............................................................................

הקופסה המסתורית ..............................................................................................................................

"ישראל כידוע, מקפידה לכבד הסכמים" ..................................................................................................

דיווחים, מודיעין וקצינים מצריים / דוחות התצפית ..................................................................................

ביקורי קצינים בעלי דרגות גבוהות ..........................................................................................................

הרמטכ"ל המצרי: "החלטתי לזכות את קו בר-לב במבט אחרון" ................................................................

אלוף הפיקוד (גּוֹרוֹדִישׁ) .........................................................................................................................

האם 6 לוחמים יגנו לבדם על מעוז, מול אלפי המצרים שמולם? ................................................................

לקחו מהם את הבזוקה היחידה! .............................................................................................................

מברק מ"המלאך" (אשרף מרואן) .............................................................................................................

בבוקר יום שישי, יצא ראש המוסד, צבי זמיר ונדון....................................................................................

"מחר תפרוץ מלחמה כמו שלסבתא שלי יהיו גלגלים" ...............................................................................

סא"ל שַׁבְּתַּאי בְּרִיל: "אני גמרתי את הקריירה כי צדקתי!"..........................................................................

פרק ב'

A42-43_TYP_4080.jpg
A112-113_TYP_4070.jpg
 • שיחת ראש המוסד עם פרדי עיני

 • 07:30: הודעה בהולה מאמ"ן

 • התראת "שובך יונים"

 • הייתי בעמדה כשהחל להפציע השחר

 • התראת "שובך יונים" נתקבלה רק בחלק מהמעוזים

 • מעוז "בוצר" / "כח צביקה" יוצא ל"טיול של שבת"

 • את "שובך יונים" לא שמעו ב"חיזיון", ב"פורקן" ולא ב"מצמד"

 • באו מחיל הנדסה, "לבדוק" את מערכת "אור יקרות"

 • לפני שמתחיל, אלך להתקלח / "המצרים היו מוכנים למלחמת גזים!"

 • בסביבות 13:30 הפעלתי את מערכת ההקלטה

 • "היה צריך לבטל את יום הכיפורים. הם לא אכלו ולא שתו"

 • "העניין מתחיל"!

 • "גז?! שתי פטריות ענקיות צהובות!"

 • דוד צעק: "חוצים את התעלה, לירות עליהם!"

 • חיילי קומנדו טיפסו בזריזות אל המעוז כשבידיהם רובים מכודנים

 • "לחצנית" - המעוז הראשון שנפל

 • "הנשק שהיה בידי עף" / "כולם בחוץ מתים ותיכף גם אני אמות"

 • יום הכיפורים, לקראת השעה שלוש

 • המכתב השקרי של שר החוץ המצרי

 • דו"ח משקיפי האו"ם שבתְּעָלַת סוּאֶץ

 • "נפלו פגזים כמו שאתה מדליק חנוכיה בשורה"

 • ופתאום אני שומע צעקות: "חובש! חובש!"

 • סיפורו המוקלט של הקצין המצרי רב סרן אוֹסַמָה אַל סָאדֶק

 • צעקנו: "מצרים! מצרים"! והחבר'ה התחילו לפתוח באש

 • נַחְמִי נהרג לי תיכף, נפלתי בשינה מתוקה ואמרתי: זהו, אני מת"

 • בסביבות ארבע, מאירק'ה פתאום נזכר בציוד ההקלטה

 • הקריאות לעזרה שנשמעו ב"פורקן"

 • "המצרים עוברים בהמוניהם, כמו חיילי נפוליאון"

 • "דָּוִד מקבל פקודה לכבוש בחזרה את 'אוֹרְקָל' א'" 

 •  הסירות התחילו לטבוע

 • נאום ראש הממשלה גולדה מאיר

 • דברי שר הביטחון מֹשֶׁה דַּיָּין

 • דברי האלוף חַיִּים הֶרְצוֹג

 • טיפול רפואי מרחוק

 • כיפור, ערב, "טילי סאגר"

 • אבי: "אני חושב ששׁוּקִי חטף משהו"

 • מעוז "ליטוף" נותר בלא מפקדים

 • כולם שם למעלה מגלגלים את האשמה מזה לזה

 • מעוז "מפרקת", מה שקרה במעוז ליטוף, לא היה מקרה יחיד

 • "אתם לוקחים רק את הפצועים! רק אותם, זו הפקודה!"

 • מישהו צעק, "חבר'ה... בגדו בנו!"

 • שיחתי עם אריק שרון

 • דב קציר נותר לבד ועדיין קיווה שחיילי צה"ל יגיעו

 • שיחות בקשר בעניין הפינוי מ"חזיון"

 • המשך ההקלטה ב"פּוּרְקָן"

 • מוּחַמַד מַחְמוּד נָאדָא: " עלו באש כעשרה טנקים אמפיביים"

 • 1:15 / היומן של דסי / אני מקווה שאתה לא נמצא בשדה הקרב

100

101

103

104

107

108

109

111

115

116

118

121

125

133

139

142

143

145

147

148

149

149

154

157

158

159

159

160

164

167

173

175

176

180

186

187

193

195

198

199

200

201

202

204

206

206

207

208

שיחת ראש המוסד עם פרדי עיני ..........................................................................................................

07:30: הודעה בהולה מאמ"ן .................................................................................................................

התראת "שובך יונים" ...........................................................................................................................

הייתי בעמדה כשהחל להפציע השחר ..................................................................................................

התראת "שובך יונים" נתקבלה רק בחלק מהמעוזים ...............................................................................

מעוז "בוצר" / "כח צביקה" יוצא ל"טיול של שבת" .................................................................................

את "שובך יונים" לא שמעו ב"חיזיון", ב"פורקן" ולא ב"מצמד" ..................................................................

באו מחיל הנדסה, "לבדוק" את מערכת "אור יקרות" ...............................................................................

לפני שמתחיל, אלך להתקלח / "המצרים היו מוכנים למלחמת גזים!" .......................................................

בסביבות 13:30 הפעלתי את מערכת ההקלטה .......................................................................................

"היה צריך לבטל את יום הכיפורים. הם לא אכלו ולא שתו" .....................................................................

"העניין מתחיל"! ..................................................................................................................................

"גז?! שתי פטריות ענקיות צהובות!" ......................................................................................................

דוד צעק: "חוצים את התעלה, לירות עליהם!" ........................................................................................

חיילי קומנדו טיפסו בזריזות אל המעוז כשבידיהם רובים מכודנים ...........................................................

"לחצנית" - המעוז הראשון שנפל .........................................................................................................

"הנשק שהיה בידי עף" / "כולם בחוץ מתים ותיכף גם אני אמות" .............................................................

יום הכיפורים, לקראת השעה שלוש ......................................................................................................

המכתב השקרי של שר החוץ המצרי .....................................................................................................

דו"ח משקיפי האו"ם שבתְּעָלַת סוּאֶץ .....................................................................................................

"נפלו פגזים כמו שאתה מדליק חנוכיה בשורה" ......................................................................................

ופתאום אני שומע צעקות: "חובש! חובש!" ............................................................................................

סיפורו המוקלט של הקצין המצרי רב סרן אוֹסַמָה אַל סָאדֶק ...................................................................

צעקנו: "מצרים! מצרים"! והחבר'ה התחילו לפתוח באש .........................................................................

נַחְמִי נהרג לי תיכף, נפלתי בשינה מתוקה ואמרתי: זהו, אני מת"..............................................................

בסביבות ארבע, מאירק'ה פתאום נזכר בציוד ההקלטה ..........................................................................

הקריאות לעזרה שנשמעו ב"פורקן" ......................................................................................................

"המצרים עוברים בהמוניהם, כמו חיילי נפוליאון" ....................................................................................

"דָּוִד מקבל פקודה לכבוש בחזרה את 'אוֹרְקָל' א'" ..................................................................................

הסירות התחילו לטבוע ........................................................................................................................

נאום ראש הממשלה גולדה מאיר ..........................................................................................................

דברי שר הביטחון מֹשֶׁה דַּיָּין .................................................................................................................

דברי האלוף חַיִּים הֶרְצוֹג ......................................................................................................................

טיפול רפואי מרחוק .............................................................................................................................

כיפור, ערב, "טילי סאגר" ......................................................................................................................

אבי: "אני חושב ששׁוּקִי חטף משהו" ......................................................................................................

מעוז "ליטוף" נותר בלא מפקדים ...........................................................................................................

כולם שם למעלה מגלגלים את האשמה מזה לזה ....................................................................................

מעוז "מפרקת", מה שקרה במעוז ליטוף, לא היה מקרה יחיד ..................................................................

"אתם לוקחים רק את הפצועים! רק אותם, זו הפקודה!" .........................................................................

מישהו צעק, "חבר'ה... בגדו בנו!" .........................................................................................................

שיחתי עם אריק שרון ..........................................................................................................................

דב קציר נותר לבד ועדיין קיווה שחיילי צה"ל יגיעו ................................................................................

שיחות בקשר בעניין הפינוי מ"חזיון" .....................................................................................................

המשך ההקלטה ב"פּוּרְקָן" ....................................................................................................................

מוּחַמַד מַחְמוּד נָאדָא: " עלו באש כעשרה טנקים אמפיביים" ...................................................................

1:15 / היומן של דסי / אני מקווה שאתה לא נמצא בשדה הקרב ..............................................................

שאול שלו ל"חזיון": "אל תוציא את הנפגע שדיברנו עליו קודם" ..............................................................

A118-119_TYP_4071.jpg
A120-121_TYP_4072.jpg
 • אֶלִישַר ממעוז "לַחְצָנִית" 

 • שחר, קצת אחרי חמש

 • מוּחַמַד מַחְמוּד נָאדָא 

 • "פּוּרְקָן" כאן עֶשֶׂר. האם אתה מזהה גישור על המים?

 • היומן של דסי | בוקר כבר, ועדיין קרבות קשים בדרום 

 • לחימה פנים אל פנים 

 • "ידיעות אחרונות" 

 • יוֹם רִאשׁוֹן, חַדְשׁוֹת הַשָּׁעָה שֶׁבַע בַּבֹּקֶר, מִפִּי כרמית גיא

 • יוֹם רִאשׁוֹן, שֶׁבַע וְחָמֵשׁ דַּקּוֹת בַּבֹּקֶר, המצרים יורים עלינו

 • "התקשינו לפתוח את הזבילים של הפצצות 

 • המפקד ב"כְּתוּבָּה" נפגע והסמל (זְבוּלוּן אוֹרְלֶב) תפס פיקוד

 • "חִזָיּוֹן" | "הקרב על המוצב נמשך 

 • האלוף חיים הרצוג ("המרגיע הלאומי") 

 • חַדְשׁוֹת הַשָּׁעָה עֶשֶׂר מִפִּי אַרְיֵה גּוֹלָן 

 • מרציאנו: "מה זה? הטייפ פועל?"

 • המצרים תוקפים את "חזיון" ונערכים להתקפה על "פורקן"

 • "לא יכולים להוציא את הראש החוצה" 

 • "בוא הנה, אשתך חתיכה!" 

 • "פּוּרְקָן", יוֹם רִאשׁוֹן, עֶשֶׂר וָרֶבַע בַּבֹּקֶר. תיכף באים מטוסים"

 • התקפה על המעוז. 8 נגמ"שים עולים עלינו" 

 • המג"ד הפצוע - פתרון התעלומה 

 • שם הבחור: סגן אלוף מוני ניצני, גיבור ישראל 

 • מעוז "לחצנית" - יום ראשון לפנה"צ 

 • "פּוּרְקָן" - הקלטה בתוך המעוז

 • המ"מ איבד הרבה דם

 • "פּוּרְקָן" - הקלטה בתוך המעוז 

 • צלפים - תיאור מוקלט של נפגעים מצלפים

 • יוֹרָם, מֵאִירְקֶ'ה ... יש צלף על הגג של בית החולים הישן... 

 • כץ אברהם נפצע אנושות מצלף ולאחר מכן מת

 • "בן-יקר חטף כדור בראש... ועל המקום, התיישב"

 • "עַזְרָן קיבל כדור בראש ונהרג"

 • ריפוי בעיסוק - הריסוס

 • קורס מזורז בהקלטות למתחילים 

 • גשם - זרנוקי המים 

 • "אולי בכוונה השפריצו מים" 

 • בלופים להעלאת המורל

 • דַּסְבֶּרְג התחנן אליי: "תוריד עליי מטוס... תן חיל האוויר!" 

 • היינו תופסים את הרימונים שלהם וזורקים עליהם בחזרה

 • "אני לא מוסלמי! אני נוצרי קופטי" 

 • "תחתוך לו את האף!"

 • סא"ל אמיר ראובני, דרש לפעול לחילוץ הלוחמים הלכודים

 • משה דיין: "איננו יכולים להגיע אליכם, נסו לפרוץ או להיכנע" 

 • "הרגשתי כידון בגב" 

 • "הרביצו לנו עד התעלה מכות רצח. סתם, סתם" 

 • מוּחַמַד מַחְמוּד נָאדָא: תפסנו ארבעה שבויים 

 • קוֹלוֹ שֶׁל אִיצִיק מָאוֹר: "אני לא יכול לעזור לכם!"

 • טנקים של אויב בכניסה ל"חִזָיּוֹן" 

 • "מִילָנוֹ" | "הדגל הישראלי ירד ודגל מצרי עלה

 • אבי לניר, הטייס הבכיר ביותר שנפל בשבי, נרצח בידי הסורים 

 • אודי גזית וחזי שהם הקטן 

 • הצלם מיכה בר-עם בסיני 

 • הודיעו לי: "סטופ! לא תקבל יותר ארטילריה"

 • אָרִיק שָׁרוֹן התחיל להתקשר עם המעוזים" 

 • "פּוּרְקָן" | שש בָּעֶרֶב. הַשִּׂיחָה עִם אָרִיק שָׁרוֹן 

 • מאותו הרגע העניינים התנהלו אחרת

 • דָּוִיד גְּרוֹסְמַן בשיחה עם אָבִי יָפֶה

 • "בּוֹצֵר" | תקרית שנייה עם האו"מניקים

 • "אחרי מאמצים הצלחנו לחלץ את גופתו של מאיר 

 • חסימת רשת הקשר המצרית

 • ההודעות והקודים היו מיועדים לסוללות הטילים המצריות 

 • הטייסים המצריים הפעילו מבער אחורי 

 • "הם התחילו לפרוץ אלינו מ 4- כיוונים"

 • "אני חושב שבאותו זמן מַקְס מָמָן איבד את עשתונותיו לגמרי"

 • המארב השני: "מַגְנוּן" וְלאֹ "מַגְ'נוּן" 

 • "בֶּנִי גַּל נפגע וצעק: "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל" 

 • יום-הולדת 24 לחייל מוחמד מחמוד נאדה

 • מַפְרֶקֶת - שירים פרי עטו של דֹּב קָצִיר ז"ל 

תוכן העניינים: כרך ב'

פרק ג'

14

15

16

17

17

18

18

21

21

22

23

23

24

27

27

30

31

32

33

35

40

41

43

44

45

46

47

47

47

47

48

51

52

52

53

55

56

60

62

62

63

63

71

72

72

75

75

76

78

79

80

82

83

84

87

89

92

93

95

101

102

104

104

107

107

119

121

אֶלִישַר ממעוז "לַחְצָנִית" ........................................................................................................................
שחר, קצת אחרי חמש ......................................................................................................................... 
מוּחַמַד מַחְמוּד נָאדָא .............................................................................................................................
"פּוּרְקָן" כאן עֶשֶׂר. האם אתה מזהה גישור על המים? ..............................................................................
היומן של דסי | בוקר כבר, ועדיין קרבות קשים בדרום .............................................................................
לחימה פנים אל פנים ............................................................................................................................
"ידיעות אחרונות" .................................................................................................................................
יוֹם רִאשׁוֹן, חַדְשׁוֹת הַשָּׁעָה שֶׁבַע בַּבֹּקֶר, מִפִּי כרמית גיא ............................................................................
יוֹם רִאשׁוֹן, שֶׁבַע וְחָמֵשׁ דַּקּוֹת בַּבֹּקֶר, המצרים יורים עלינו .........................................................................
"התקשינו לפתוח את הזבילים של הפצצות ...........................................................................................
המפקד ב"כְּתוּבָּה" נפגע והסמל (זְבוּלוּן אוֹרְלֶב) תפס פיקוד .....................................................................
"חִזָיּוֹן" | "הקרב על המוצב נמשך ...........................................................................................................
האלוף חיים הרצוג ("המרגיע הלאומי") ...................................................................................................
חַדְשׁוֹת הַשָּׁעָה עֶשֶׂר מִפִּי אַרְיֵה גּוֹלָן ........................................................................................................
מרציאנו: "מה זה? הטייפ פועל?" ...........................................................................................................
המצרים תוקפים את "חזיון" ונערכים להתקפה על "פורקן" ......................................................................
"לא יכולים להוציא את הראש החוצה" ...................................................................................................
"בוא הנה, אשתך חתיכה!" .....................................................................................................................
"פּוּרְקָן", יוֹם רִאשׁוֹן, עֶשֶׂר וָרֶבַע בַּבֹּקֶר. תיכף באים מטוסים" .....................................................................

התקפה על המעוז. 8 נגמ"שים עולים עלינו" ...........................................................................................
המג"ד הפצוע - פתרון התעלומה ..........................................................................................................
שם הבחור: סגן אלוף מוני ניצני, גיבור ישראל .........................................................................................
מעוז "לחצנית" - יום ראשון לפנה"צ ......................................................................................................
"פּוּרְקָן" - הקלטה בתוך המעוז ..............................................................................................................
המ"מ איבד הרבה דם ...........................................................................................................................
"פּוּרְקָן" - הקלטה בתוך המעוז ..............................................................................................................
צלפים - תיאור מוקלט של נפגעים מצלפים ...........................................................................................
יוֹרָם, מֵאִירְקֶ'ה ... יש צלף על הגג של בית החולים הישן... .......................................................................
כץ אברהם נפצע אנושות מצלף ולאחר מכן מת ......................................................................................
"בן-יקר חטף כדור בראש... ועל המקום, התיישב" ...................................................................................
"עַזְרָן קיבל כדור בראש ונהרג" ..............................................................................................................
ריפוי בעיסוק - הריסוס .........................................................................................................................
קורס מזורז בהקלטות למתחילים ...........................................................................................................
גשם - זרנוקי המים ...............................................................................................................................
"אולי בכוונה השפריצו מים" ..................................................................................................................
בלופים להעלאת המורל ........................................................................................................................
דַּסְבֶּרְג התחנן אליי: "תוריד עליי מטוס... תן חיל האוויר!" .........................................................................

היינו תופסים את הרימונים שלהם וזורקים עליהם בחזרה ........................................................................
"אני לא מוסלמי! אני נוצרי קופטי" .........................................................................................................
"תחתוך לו את האף!" ............................................................................................................................
סא"ל אמיר ראובני, דרש לפעול לחילוץ הלוחמים הלכודים ......................................................................

משה דיין: "איננו יכולים להגיע אליכם, נסו לפרוץ או להיכנע" ..................................................................
"הרגשתי כידון בגב" ..............................................................................................................................
"הרביצו לנו עד התעלה מכות רצח. סתם, סתם" .....................................................................................
מוּחַמַד מַחְמוּד נָאדָא: תפסנו ארבעה שבויים ..........................................................................................
קוֹלוֹ שֶׁל אִיצִיק מָאוֹר: "אני לא יכול לעזור לכם!" .....................................................................................
טנקים של אויב בכניסה ל"חִזָיּוֹן" ............................................................................................................
"מִילָנוֹ" | "הדגל הישראלי ירד ודגל מצרי עלה .........................................................................................
אבי לניר, הטייס הבכיר ביותר שנפל בשבי, נרצח בידי הסורים ................................................................
אודי גזית וחזי שהם הקטן ....................................................................................................................
הצלם מיכה בר-עם בסיני .....................................................................................................................
הודיעו לי: "סטופ! לא תקבל יותר ארטילריה" .........................................................................................
אָרִיק שָׁרוֹן התחיל להתקשר עם המעוזים" .............................................................................................
"פּוּרְקָן" | שש בָּעֶרֶב. הַשִּׂיחָה עִם אָרִיק שָׁרוֹן ...........................................................................................
מאותו הרגע העניינים התנהלו אחרת .....................................................................................................
דָּוִיד גְּרוֹסְמַן בשיחה עם אָבִי יָפֶה ...........................................................................................................
"בּוֹצֵר" | תקרית שנייה עם האו"מניקים ..................................................................................................
"אחרי מאמצים הצלחנו לחלץ את גופתו של מאיר ..................................................................................
חסימת רשת הקשר המצרית .................................................................................................................
ההודעות והקודים היו מיועדים לסוללות הטילים המצריות ......................................................................
הטייסים המצריים הפעילו מבער אחורי .................................................................................................
"הם התחילו לפרוץ אלינו מ 4- כיוונים" .................................................................................................
"אני חושב שבאותו זמן מַקְס מָמָן איבד את עשתונותיו לגמרי" ................................................................
המארב השני: "מַגְנוּן" וְלאֹ "מַגְ'נוּן" .........................................................................................................
"בֶּנִי גַּל נפגע וצעק: "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל" ........................................................................................................
יום-הולדת 24 לחייל מוחמד מחמוד נאדה ..............................................................................................
מַפְרֶקֶת - שירים פרי עטו של דֹּב קָצִיר ז"ל ............................................................................................

A126-127_TYP_4073.jpg
A134-135_TYP_4074.jpg
A148-149_TYP_4075.jpg
A156_157_TYP_4077.jpg

פרק ד'

 • הבטיחו לנו ש"הכל יהיה בסדר ושאין מה לדאוג"

 • דוקטור זַלְמָן נופל בשבי 

 • "מַצְמֵד", שני בבוקר 

 • "דרכתי על הרגליים של עזרן ז"ל, ואז נפלתי" 

 • "הסודני"

 • השיחה המוקלטת של דּוּדוּ עם איריס 

 • "הייתי עם הפצועים, ליטפתי אותם, נתתי להם מים" 

 • "רצתי החוצה והמכנסיים נפלו לי" 

 • רצחו את הפצועים בחדר

 • "חיזיון" - בונקר 2

 • מקס: "נכנסים עליי דרך השער" 

 • הַחַמָּ"ל ל"חִזָיּוֹן": "זה קצת קשה, אבל זה לא נורא".

 • S.O.S - קודקוד תַּכְכָן - אִיצִיק מָאוֹר 

 • דיווחים לא מדויקים לעיתונאים ולכתבי רדיו 

 • דיווח נוסף של רָפִי אוּנְגֶּער בשידור חי 

 • "חִזָיּוֹן" | הקרב האחרון (?) של בונקר 

 • "פּוּרְקָן" | חוטפים הפגזה רצינית והמוצב למעשה נהרס

 • החייל המצרי: "רעם התותחים הזכיר לי את 1812 של צ'ייקובסקי"

 • "חִזָיּוֹן" שני בערב, היום השלישי של המלחמה

 • "המצרים מתחילים להשתלט על המוצב" 

 • "ידענו שאנחנו בלאו הכי הולכים למות" 

 • "יצאו מתוך הבונקר וממרכז החצר ירו עליהם וחיסלו אותם" 

 • לחיילים המצריים ניתנה הוראה להרוג את אלה שנכנעו!

 • הצוואה

 • התכנית - להיחלץ הלילה 

 • "אני מתכונן לעשות איזה צעד דרסטי" 

 • הטנקיסט אפרים שולמן

 • מחשבות של חייל

 • מכתב לחייל המצרי! 

 • הסרנדה של שוברט 

 • צוואה שנייה

 • הוראות בדבר התנהגות בשבי 

 • אני רוצה אותך חי 

 • מי שימצא יומן זה על גופתי, מתבקש למוסרו לאבא שלי

 • מאירק'ה: "אבי, תשיג לי דחוף את אריק..."

 • "אָרִיק, חבל על הטנקיסטים, אל תשלחו אותם יותר!" 

 • סוף-סוף התחלנו במסע אל הבלתי נודע 

 • כל הלילה הלכנו בחולות הטובעניים 

 • לא שומעים יותר את "מצמד"

 • מה קורה במעוז "חיזיון"? 

 • "חמוטל" / עמנואל קהלני

 • אמנון רשף / חיים גורי על "חמוטל" 

 • שמונה וחצי בבוקר, ב"חיזיון" שקט... דממה 

 • מעוז "חִזָיּוֹן" – בונקר 4 !Don't shoot! We give up 

 • "הקצין הסתכל על התמונה... ובסוף החליט שלא יורים בנו" 

 • "שני פטונים יורים עלינו"

 • דוגית נוסעת 

 • תגובת האלוף אַמְנוֹן רֶשֶׁף על ההקלטה שלא ידע עליה 

 • הקלטה על הנגמ"ש ותקיפת מטוסי מיג 

 • לפתע הגיחו שני מיגים בצלילה והחלו להפציץ את השיירה

 • אָרִיק שָׁרוֹן: "איזו תופת, מלמלתי לעצמי" 

 • בדרך ל"טסה" 

 • "שיירת הל"ב"

 • כתב קוֹל יִשְׂרָאֵל מִיכָה שַׁגְרִיר 

 • "חִזָיּוֹן"- בונקר 1 - השעה 12 בצהריים 

 • "רָמִי ביקש מהרופא שייתן לו זריקת מוות" 

 • פצועים מהקרב ב"חמוטל"

 • הסופר חיים באר 

 • ספר תהילים - הרב גורן 

 • מכתבו של דּוּדוּ כְּנַעַן 

 • מכתבו של אִיזִי הוֹד

 • חיילים ניתקו את הטלפון של המעוזים, כדי להתקשר הביתה!

 • "שידורי ישראל"? - "תרדו ממני קיבינימט" 

 • מספר כתב קול ישראל ירמיהו יובל 

 • שיחות הביתה מ"טסה"

 • קיש: "מדבר קיש, איפה נילי?" 

 • אַבְנֵר: "היית אצל ויינברג?"

 • תהילים פרק כ"ג - מִזְמוֹר לְדָוִד

 • כתב גלי צה"ל, נדיר צור

 • "חזיון" - הסוף של בונקר 1

 • שמעתי את גורודיש ממלמל "... אני אראה לו... אני אראה לו..."

 • רפידים ("ביר גפגאפה") 

 • המתקן בזכרון יעקב

 • דֹּב קָצִיר והחוקר של ענף מודיעין 

 • אל"מ אֱלִיעֶזֶר אֲמִיתַּי 

 • אריק שרון: "ניתן היה לחלץ את האנשים מהמעוזים!

 • דויד גרוסמן: זה עושה משהו לבן-אדם? זה משנה משהו?"

126

127

129

134

135

142

145

145

146

147

147

148

148

153

155

159

160

161

162

162

163

164

165

169

171

172

172

173

174

174

175

176

177

177

הבטיחו לנו ש"הכל יהיה בסדר ושאין מה לדאוג" ...................................................................................

דוקטור זַלְמָן נופל בשבי .......................................................................................................................

"מַצְמֵד", שני בבוקר .............................................................................................................................

"דרכתי על הרגליים של עזרן ז"ל, ואז נפלתי" ........................................................................................

"הסודני" .............................................................................................................................................

השיחה המוקלטת של דּוּדוּ עם איריס ...................................................................................................

"הייתי עם הפצועים, ליטפתי אותם, נתתי להם מים" ..............................................................................

"רצתי החוצה והמכנסיים נפלו לי" ........................................................................................................

רצחו את הפצועים בחדר .....................................................................................................................

"חיזיון" - בונקר 2 ................................................................................................................................

מקס: "נכנסים עליי דרך השער" ............................................................................................................

הַחַמָּ"ל ל"חִזָיּוֹן": "זה קצת קשה, אבל זה לא נורא". ...............................................................................

S.O.S - קודקוד תַּכְכָן - אִיצִיק מָאוֹר ....................................................................................................

דיווחים לא מדויקים לעיתונאים ולכתבי רדיו ..........................................................................................

דיווח נוסף של רָפִי אוּנְגֶּער בשידור חי ...................................................................................................

"חִזָיּוֹן" | הקרב האחרון (?) של בונקר ...................................................................................................

"פּוּרְקָן" | חוטפים הפגזה רצינית והמוצב למעשה נהרס .........................................................................

החייל המצרי: "רעם התותחים הזכיר לי את 1812 של צ'ייקובסקי" ...........................................................

"חִזָיּוֹן" שני בערב, היום השלישי של המלחמה .......................................................................................

"המצרים מתחילים להשתלט על המוצב" ..............................................................................................

"ידענו שאנחנו בלאו הכי הולכים למות" .................................................................................................

"יצאו מתוך הבונקר וממרכז החצר ירו עליהם וחיסלו אותם" ...................................................................

לחיילים המצריים ניתנה הוראה להרוג את אלה שנכנעו!.........................................................................

הצוואה ..............................................................................................................................................

התכנית - להיחלץ הלילה .....................................................................................................................

"אני מתכונן לעשות איזה צעד דרסטי" ..................................................................................................

הטנקיסט אפרים שולמן .......................................................................................................................

מחשבות של חייל ................................................................................................................................

מכתב לחייל המצרי! ............................................................................................................................

הסרנדה של שוברט .............................................................................................................................

צוואה שנייה .......................................................................................................................................

הוראות בדבר התנהגות בשבי ..............................................................................................................

אני רוצה אותך חי ...............................................................................................................................

מי שימצא יומן זה על גופתי, מתבקש למוסרו לאבא שלי .......................................................................

A170-171_TYP_4078.jpg
A172-173_TYP_4084.jpg

פרק ה'

182

182

188

188

192

192

194

196

201

203

204

205

210

211

212

213

214

215

216

216

218

218

219

219

221

223

226

228

229

230

230

232

233

234

236

238

243

244

248

249

251

252

255

מאירק'ה: "אבי, תשיג לי דחוף את אריק..." ...........................................................................................
"אָרִיק, חבל על הטנקיסטים, אל תשלחו אותם יותר!" .............................................................................
סוף-סוף התחלנו במסע אל הבלתי נודע ...............................................................................................
כל הלילה הלכנו בחולות הטובעניים .....................................................................................................
לא שומעים יותר את "מצמד" ...............................................................................................................
מה קורה במעוז "חיזיון"? .....................................................................................................................
"חמוטל" / עמנואל קהלני .....................................................................................................................
אמנון רשף / חיים גורי על "חמוטל" .......................................................................................................
שמונה וחצי בבוקר, ב"חיזיון" שקט... דממה ..........................................................................................
מעוז "חִזָיּוֹן" – בונקר 4 !Don't shoot! We give up  ............................................................................. 
"הקצין הסתכל על התמונה... ובסוף החליט שלא יורים בנו" ...................................................................
"שני פטונים יורים עלינו" .....................................................................................................................
דוגית נוסעת .......................................................................................................................................
תגובת האלוף אַמְנוֹן רֶשֶׁף על ההקלטה שלא ידע עליה ...........................................................................
הקלטה על הנגמ"ש ותקיפת מטוסי מיג .................................................................................................

לפתע הגיחו שני מיגים בצלילה והחלו להפציץ את השיירה ....................................................................
אָרִיק שָׁרוֹן: "איזו תופת, מלמלתי לעצמי" ..............................................................................................
בדרך ל"טסה" ......................................................................................................................................
"שיירת הל"ב" .....................................................................................................................................
כתב קוֹל יִשְׂרָאֵל מִיכָה שַׁגְרִיר ...............................................................................................................
"חִזָיּוֹן"- בונקר 1 - השעה 12 בצהריים ...................................................................................................
"רָמִי ביקש מהרופא שייתן לו זריקת מוות" ............................................................................................
פצועים מהקרב ב"חמוטל" ...................................................................................................................
הסופר חיים באר .................................................................................................................................
ספר תהילים - הרב גורן .......................................................................................................................
מכתבו של דּוּדוּ כְּנַעַן ...........................................................................................................................
מכתבו של אִיזִי הוֹד .............................................................................................................................
חיילים ניתקו את הטלפון של המעוזים, כדי להתקשר הביתה! ................................................................
"שידורי ישראל"? - "תרדו ממני קיבינימט" .............................................................................................
מספר כתב קול ישראל ירמיהו יובל ......................................................................................................
שיחות הביתה מ"טסה" ........................................................................................................................
קיש: "מדבר קיש, איפה נילי?" .............................................................................................................
אַבְנֵר: "היית אצל ויינברג?" ..................................................................................................................
תהילים פרק כ"ג - מִזְמוֹר לְדָוִד .............................................................................................................
כתב גלי צה"ל, נדיר צור .......................................................................................................................
"חזיון" - הסוף של בונקר 1 ...................................................................................................................
שמעתי את גורודיש ממלמל "... אני אראה לו... אני אראה לו..." ..............................................................
רפידים ("ביר גפגאפה") .......................................................................................................................
המתקן בזכרון יעקב ............................................................................................................................
דֹּב קָצִיר והחוקר של ענף מודיעין .........................................................................................................
אל"מ אֱלִיעֶזֶר אֲמִיתַּי ............................................................................................................................
אריק שרון: "ניתן היה לחלץ את האנשים מהמעוזים! .............................................................................
דויד גרוסמן: זה עושה משהו לבן-אדם? זה משנה משהו?" .....................................................................

B12-13_TYP_4087.jpg
B118-119_TYP_4086.jpg
B150-151_TYP_4085.jpg
bottom of page